Buy Now! Documentation
Menu

Hướng dẫn chọn khăn lâu cho phòng sạch theo đúng tiêu chuẩn

Hướng dẫn chọn khăn lâu cho phòng sạch Khi chọn một chiếc khăn lau phòng sạch để sử dụng cho bất kỳ ứng dụng phòng sạch cụ thể nào, điều cần thiết là
Hướng dẫn chọn khăn lâu cho phòng sạch theo đúng tiêu chuẩn

Successfully added!

[tintuc]

Hướng dẫn chọn khăn lâu cho phòng sạch

Khi chọn một chiếc khăn lau phòng sạch để sử dụng cho bất kỳ ứng dụng phòng sạch cụ thể nào, điều cần thiết là phải hiểu mức độ sạch của môi trường nền và bản chất của các chất cặn bã, đất và dung dịch, loại bỏ hoặc áp dụng. 
khăn lâu cho phòng sạch


Bảng 3.1 dưới đây đóng vai trò là hướng dẫn lựa chọn cần gạt nước cho phòng sạch. Cần lưu ý rằng hiện tại không có thử nghiệm được thiết lập để xác định xem một cần gạt nước cụ thể có phù hợp với môi trường hay không; bảng trình bày các khuyến nghị dựa trên việc sử dụng trước đây của các loại chất liệu khác nhau nói chung trong các môi trường cụ thể. Người dùng phải luôn đưa ra quyết định cuối cùng nếu đáp ứng nhu cầu của ứng dụng. 

BẢNG 3.1 . Hướng dẫn chọn chất nền gạt nước tối ưu cho loại phòng sạch cụ thể

Phòng sạch lớp Chất nền tối ưu Chi tiết
ISO Class 3–4 Polyester đan, viền kín hoặc mép kín Mức độ hạt, chất xơ, NVR và ion thấp nhất. Cần gạt nước được niêm phong, giặt sạch và đóng túi phòng sạch.
ISO Class 4–5 Polyester đan, mép chưa niêm phong Mức độ hạt, chất xơ, NVR và ion thấp. Mức độ hạt và sợi cao hơn so với cần gạt nước có viền kín hoặc mép kín. Cần gạt nước được cắt, giặt và đóng túi phòng sạch
ISO Class 5–7 Vật liệu không dệt Có thể được sử dụng trong các khu vực cần kiểm soát ô nhiễm ở mức độ vừa phải.
ISO Class 7 Vật liệu tổng hợp Có thể được sử dụng trong các tình huống cần kiểm soát một số hạt. Khả năng thấm hút cao.
Bông Sử dụng ở những nơi yêu cầu đặc tính chịu nhiệt và mài mòn nhẹ
Bọt polyurethane Sử dụng trong các trường hợp cần kiểm soát một số hạt và khả năng thấm hút tốt.
 
[/tintuc]
Giao nhanh

Hàng luôn có trong khi khách cần.

Hợp đồng

Chất lượng sản phẩm luôn được thể hiện rỏ trên hợp đồng.

Bảo hành

Luôn duy trì niềm tin của khách hàng để duy trì thương hiệu

Sửa chữa

Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ 24/7.